ΟδηγόςΕξόρυξηςBitcoin- Ξεκινώντας με την ΕξόρυξηBitcoin

Θαμάθεις(1) πώςλειτουργείτοbitcoin, (2) πώςναξεκινήσειςτηνεξόρυξηbitcoin, (3) ποιοείναιτοκαλύτερολογισμικόγιατηνεξόρυξη bitcoin, (4) ποιο είναι το καλύτερο υλικό για την εξόρυξη bitcoin, (5) πού να βρεις τα καλύτερα pool εξόρυξηςκαι (6) πώς να βελτιστοποιήσεις τα κέρδη σου από το bitcoin.


Ηεξόρυξηbitcoinείναι δύσκολοναγίνειμεκέρδος αλλάανπροσπαθήσεις τότε αυτός ο εξοπλισμός εξόρυξης bitcoin είναι μάλλον μια καλή επιλογή.

ΠώςΛειτουργείηΕξόρυξηBitcoin

Πριναρχίσειςτηνεξόρυξη, είναιχρήσιμονακατανοήσειςτιπραγματικά σημαίνειεξόρυξη bitcoin. Ηεξόρυξηbitcoinείναινόμιμηκαιεπιτυγχάνεταιμεεκτέλεσησειράς διαδικασιώνγιατηνανεύρεση και επιβεβαίωση μιας κωδικοποιημένης συναλλαγήςbitcoin. Σκοπόςείναιηεξακρίβωσησυναλλαγώνbitcoinσε μορφή hashκαιηπαροχήτηςαναγκαίαςασφαλιστικήςδικλείδαςγιατην εγγραφήτουςστοδημόσιοαρχείο επιβεβαίωσης συναλλαγών του δικτύου bitcoin. Απαιτούνται δύογύροιεπαλήθευσηςτης τιμής κατακερματισμού hash που έχει προκύψει από μιακρυπτογράφησηSHA256. Ηταχύτηταμετηνοποίαπραγματοποιείταιηεξόρυξημετριέταισεhashανά δευτερόλεπτο.

ΤοδίκτυοBitcoinαποζημιώνειγιατηνπροσπάθειά τουςόσουςασχολούνταιμετηνεξόρυξη αποδίδοντας έναν αριθμό νομισμάτωνbitcoinσε εκείνους που συμβάλλουν στην εξόρυξηπαρέχοντας την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ. Αυτήηπληρωμήπραγματοποιείταιτόσομετηδημιουργίακαι παραχώρησηνέωνbitcoinόσοκαιμεμια αμοιβή που χρεώνεται για κάθε επαλήθευση συναλλαγής bitcoinκατά τη διαδικασία εξόρυξης. Όσομεγαλύτερηυπολογιστικήισχύσυνεισφέρειςτόσομεγαλύτεροείναι το μερίδιο της ανταμοιβής που θα έχεις.

Βήμα 1 –Απόκτησε το Καλύτερο Υλικό Εξόρυξης Bitcoin

ΑγοράBitcoin –Σεμερικέςπεριπτώσειςμπορεί να χρειαστεί να αγοράσεις υλικό εξόρυξης πληρώνοντας με bitcoin. Σήμεραόμως, σχεδόν ό,τιχρειάζεσαιαπό υλικό είναι διαθέσιμο και στο Amazon. Καλόθαήτανεπίσηςναρίξειςμιαματιά στα bitcoincharts.

Πώς να Ξεκινήσεις την Εξόρυξη Bitcoin

Γιανα ξεκινήσειςτηνεξόρυξηbitcoinθα χρειαστεί να εξασφαλίσεις το απαραίτητο υλικό εξόρυξης. Αρχικάήτανεφικτόναασχοληθεί κάποιος με την εξόρυξη χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του υπολογιστή, αξιοποιώντας την κεντρική μονάδα επεξεργασίας ή μια γρήγορη κάρτα γραφικών. Σήμερααυτόδενείναιπλέονδυνατό. ΤαειδικάκατασκευασμένατσιπASICγιαbitcoinδιαθέτουν πάνωαπό 100 φορέςτηνισχύτωνπαλαιότερωνσυστημάτωνκαιέχουνκυριαρχήσειστηβιομηχανίαεξόρυξηςbitcoin.

Ηεξόρυξημεοτιδήποτεάλλοθαείχεσαναποτέλεσμαμεγαλύτεροκόστοςσεκατανάλωση ενέργειας από το κέρδος που θα μπορούσε να επιτευχθεί από την εξόρυξη Bitcoin. Είναιλοιπόν καθοριστικήςσημασίαςηεξόρυξηναγίνεταιμετοκαλύτερουλικόεξόρυξης bitcoin, που έχει κατασκευαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. Αρκετέςεταιρείες, όπωςηAvalon, προσφέρουνεξειδικευμένα συστήματα που προορίζονται αποκλειστικά για την εξόρυξη Bitcoin.

Οι Καλύτερες ΥπηρεσίεςΕξόρυξης Bitcoinστο Cloud

ΜιαάλληεπιλογήείναιηαγοράσυμβολαίωνεξόρυξηςBitcoinστο cloud. Αυτόαπλοποιείπάραπολύτηδιαδικασίααλλάαυξάνειτορίσκο, καθώςδενυπάρχειάμεσος έλεγχος στον φυσικό εξοπλισμό εξόρυξης.

Η αναφορά σε αυτή την ενότητα ΔΕΝ αποτελεί πρόταση για αγορά κάποιας υπηρεσίας. Να σημειωθεί πως έχει καταγγελθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός περιπτώσεων εξαπάτησης που σχετίζονται με την εξόρυξη Bitcoin στο cloud.

ΕπισκόπησητηςHashflare: ΗHashflareπροσφέρεισυμβόλαιαεξόρυξηςγιαSHA-256, ενώ η εξόρυξη νομισμάτων σε SHA-256αποδεικνύεται πιο προσοδοφόρα καθώς οι πληρωμές γίνονται επίσης σε BTC. Οιπελάτεςθαπρέπεινααγοράσουν ισχύ τουλάχιστον 10 GH/s.

ΕπισκόπηςητηςGenesisMining: Η GenesisMining είναι ο μεγαλύτερος πάροχοςBitcoin και scrypt. Προσφέρει τρία προγράμματα για εξόρυξη Bitcoin που είναι σε λογική τιμή. ΠαρέχονταιεπίσηςσυμβόλαιαεξόρυξηςZcash.

Επισκόπηση της Hashing 24: Η Hashing24 ασχολείται με την εξόρυξη Bitcoin από το 2012. Έχουν εγκαταστάσεις στην Ισλανδία και Γεωργία. Χρησιμοποιούν σύγχρονα τσιπ ASIC από την BitFury, για όσο το δυνατό μεγαλύτερες επιδόσεις και μέγιστη αποδοτικότητα.

Επισκόπηση της Minex: Η Minex είναι ένας καινοτόμος συναθροιστής έργων blockchain, που παρουσιάζονται με μορφή ενός παιχνιδιού οικονομικής εξομοίωσης. Οι χρήστες αγοράζουν Cloudpacks που μπορούν μετά να χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν έναν δείκτη μεταξύ προεπιλεγμένων συνόλων από φάρμες εξόρυξης Bitcoin, κληρώσεων, καζίνο, αγορών στον πραγματικό κόσμο και πολλά άλλα.

ΕπισκόπησητηςMinergate: Προσφέρει υπηρεσίες εξόρυξης Bitcoin στο cloud με διαδικασίες pool και mergedmining.

Επισκόπηση της Hashnest: Η Hashnest λειτουργεί από την Bitmain, παραγωγό της σειράς εξοπλισμού εξόρυξης Bitcoin, γνωστής με το όνομα Antminers. Η HashNest διαθέτει τώρα πάνω από 600 μονάδες AntminerS7 για ενοικίαση. Μπορείτε να δείτε τις τελευταίες πληροφορίες για τιμές και διαθεσιμότητα, στην ιστοσελίδα της Hashnest. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές ένα AntminerS7 μπορεί να ενοικιαστεί για 1.200 δολάρια.

ΕπισκόπησητηςBitcoinCloudMiningΓια την ώρα, έχουν εξαντληθεί όλα τα συμβόλαια εξόρυξης Bitcoin στο cloud.

ΕπισκόπησητηςNiceHashΗ NiceHash είναι μοναδική καθώς χρησιμοποιεί ένα βιβλίο παραγγελιών για να αντιστοιχήσει κάθε πωλητή συμβολαίου εξόρυξης Bitcoin με κάθε αγοραστή. Ρίξτε μια ματιά στην ιστοσελίδα της για τις τελευταίες τιμές για την υπηρεσία.

Επισκόπηση της Eobot: Ξεκινήστε της εξόρυξη Bitcoin στο cloud με μόνο 10 δολάρια. Η Eobot υποστηρίζει πως οι πελάτες θα κάνουν απόσβεση του αρχικού τους κεφαλαίου σε 14 μήνες.

ΕπισκόπησητηςMineOnCloud: Η MineOnCloud διαθέτει αυτή τη στιγμή εξοπλισμό εξόρυξης για ενοικίαση στο cloud δυναμικότητας περίπου 35 TH/s. Διατίθεται μια γκάμα υλικού, συμπεριλαμβανομένων των AntMinerS4 andS5.

Βήμα 2 –ΚατεβάστεΔωρεάνΛογισμικόΕξόρυξηςBitcoin

Μόλιςπαραλάβετετουλικόεξόρυξηςθαπρέπεινακατεβάσετετο ειδικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την εξόρυξη Bitcoin. ΥπάρχουναρκετάεναλλακτικάπρογράμματαπουμπορούνναχρησιμοποιηθούνγιατηνεξόρυξηBitcoin, αλλά τα πιο γνωστά είναι τα CGminerκαι BFGminer, προγράμματα που εκτελούνται από τη γραμμή εντολών.

Ανπροτιμάτετηνευκολίαχρήσηςενόςπρογράμματοςπουδιαθέτειοθόνεςδιεπαφής και εντολές με κουμπιά, τότε ίσως να ήταν καλύτερα να δοκιμάσετε τοEasyMiner, διαθέσιμο σε εκδόσεις για Windows, Linuxκαι Android.

Περισσότερεςπληροφορίεςγιατολογισμικόεξόρυξηςθαβρείτεστησελίδα με το καλύτερο λογισμικό για εξόρυξη bitcoin.

Βήμα 3 –Συμμετοχή σε PoolΕξόρυξης Bitcoin

Μόλιςείστεέτοιμοιναξεκινήσετετηνεξόρυξη, σαςπροτείνουμε να συμμετέχετε σε ένα poolεξόρυξης bitcoin. Ταpoolεξόρυξηςείναιομάδεςπουασχολούνταιμετηνεξόρυξηκαιμοιράζονταιαναλογικά τακέρδη τους. Χωρίςσυμμετοχήσεpoolεξόρυξης,μπορείνα μην καταφέρετε να κερδίσετε το πρώτο σας bitcoinακόμη και αν ασχολείστεέναν ολόκληρο χρόνο με την εξόρυξη. Είναιπολύπιοβολικόναμοιράζεστε με μια μεγαλύτερη ομάδα bitcoinminers τόσο τηνεργασίαόσοκαιτιςανταμοιβές σας. Νακάποιεςεπιλογές:

Γιαέναεντελώςαποκεντρωμένοpoolπροτείνουμε ιδιαίτερα το p2pool.

Ταεπόμεναpoolπιστεύεταιότιεπαληθεύουντώραμπλοκ μεBitcoinCore 0.9.5 ή μεταγενέστερο (προτείνεται 0.10.2 ή μεταγενέστερο λόγω τρωτών σημείων στο λειτουργικό σύστημα):

Βήμα 4 –ΔημιουργίαΠορτοφολιούBitcoin

ΤοεπόμενοβήμαγιατηνεξόρυξηbitcoinείναιηδημιουργίαήηχρήσηενόςυπάρχοντοςπορτοφολιούBitcoinγιαπίστωσητωνBitcoinπουεξορύσσονται. Το Copay είναιέναθαυμάσιοπορτοφόλιBitcoinκαιλειτουργεί σε αρκετά διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Υπάρχουνεπίσηςκαι συσκευέςπορτοφολιούbitcoin.

ΤαBitcoinστέλνονταιστοπορτοφόλισαςμεχρήσημιαειδικήςδιεύθυνσηςπουανήκειμόνοσεεσάς. ΤοπιοσημαντικόβήμαότανδημιουργείτεέναπορτοφόλιBitcoinείναινα το προστατεύσετε από ενδεχόμενες απειλές με ενεργοποίηση της επαλήθευσης δύο παραγόντων ή κρατώντας το σε έναν υπολογιστή που δεν έχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Ταπορτοφόλιαείναιδιαθέσιμααφούκατεβάσετετο απαραίτητο πρόγραμμα χρήστη στονυπολογιστή σας.

Γιαβοήθειαστηνεπιλογήπορτοφολιού Bitcoin μπορείτε να ξεκινήσετε εδώ.

Θαπρέπειναμπορείτενααγοράζετε και να πουλάτε τα Bitcoin σας. Για αυτή τη δυνατότητα προτείνουμε:

  • SpectroCoin – Ευρωπαϊκόανταλλακτήριομεαποστολήχρημάτων στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών Ευρώ (SEPA) την ίδια μέρα, ενώ είναι δυνατή η αγορά bitcoinμε πιστωτική κάρτα.
  • Kraken –Τομεγαλύτεροευρωπαϊκόανταλλακτήριο με πληρωμή SEPA την ίδια ημέρα.
  • BuyingBitcoinGuide –ΒοηθάστηνανεύρεσηενόςανταλλακτηρίουBitcoinστη χώρα σας.
  • LocalBitcoins –Αυτήηφανταστικήυπηρεσίασαςεπιτρέπεινααναζητήσετεανθρώπουςστην κοντινή περιοχή σας που θα ήθελαν να πουλήσουν απευθείας σε εσάς bitcoin. Αλλά, δείξτε την απαραίτητη προσοχή και σύνεση!
  • Coinbase – Ένακαλόμέροςγιαναξεκινήσει κανείς αν θέλει να αγοράσει bitcoin. Όμως, σαςσυμβουλεύουμειδιαίτεραναμηνκρατήσετεταbitcoin σας στην υπηρεσία αυτή.

Βήμα 5 –Ενημέρωση και Νέα του Bitcoin

ΗενημέρωσημετατελευταίανέαγιατοBitcoin είναι σημαντικός παράγοντας για να αυξήσετε τα κέρδη σας από την εξόρυξη. Γιαγενικές ειδήσειςσχετικάμε τοBitcoinπροτείνουμε την ενότητα WeUseCoins.

Υπάρχεικαιηενότητα BitcoinMiningNews καιαυτάείναιτα 5 τελευταία άρθρα:

[ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ] – Από την 1η Αυγούστου 2017 ισχύει η βελτίωση BIP 148 UASF. ΑυτήμπορείναεπηρεάσεισημαντικάτακέρδησαςαπότηνεξόρυξηBitcoinστην αλυσίδα των μπλοκ legacyή BIP 148.

Γιαναενημερωθείτεπροτείνουμε να διαβάστε τον Οδηγό UASF.

Written by Bitcoin Mining on .