ທົບທວນຄືນສັນຍາການຂຸດຄົ້ນBitcoin ຄຣາວທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການປຽບທຽບ

ການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວ ແມ່ນຫຍັງ?

ການຂຸດຄົ້ນຄຣາວແລະ ການສ້າງ ຄຣາວທີ່ເປີດໃຊ້ງານຜູ້ນຳໃຊ້ເພື່ອຊື້ປະລິມານການຂຸດຄົ້ນຂອງຮາດແວລ໌ນັ້ນໃນສູນກາງຂໍ້ມູນ.

2 ຜູ້ປະກອບການ, Hashflareແລະ Genesis Mining, ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີຂອງສັນຍາສຳລັບສອງຫາສາມປີ.

ການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວ, ໄດ້ເປີດໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບ Bitcoin ໂດຍປາສະຈາກຮາດແວລ໌ການຂຸດຄົ້ນ bitcoin, ຊອບແວລ໌ຂອງການຂຸດຄົ້ນ, ເອເລັກໂທນິກ, ການວາງສັນຍານ ຫຼື ບັນຫາການອອຟໄລອື່ນໆ.

ການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວ, ບາງເທື່ອກໍ່ເອີ້ນວ່າການສ້າງຄຣາວ, ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຜູ້ນໍາໃຊ້ເພື່ອຊື້ການຜະລິດພະລັງງານຂອງການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຈາກຮາດແວລ໌ການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ທີ່ວາງຢູ່ສູນການຂໍ້ມູນທີ່ຫ່າງໄກ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ທັງໝົດແມ່ນສໍາເລັດໃນ ຄຣາວທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ. ສິ່ງນີ້ຈະເປີດໃຊ້ງານໃຫ້ເຈົ້າຂອງບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດການກັບຄວາມສັບສົນທີ່ໄດ້ພົບເປັນປະຈຳໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂຸດຄົ້ນ bitcoins ເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າ, ບັນຫາການຈັດການ, ຄວາມຮ້ອນ, ການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການບຳລຸງຮັກສາ.

ຂໍ້ດີຂອງການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວ ແມ່ນຫຍັງ?

 • ບໍ່ໄດ້ຈັດການກັບຄວາມຮ້ອນເກີນ
 • ຫງຽບສະຫງົບເພາະບໍ່ມີສຽງຟົດຈາກພັດລົມຕະຫຼອດເວລາ
 • ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄຟຟ້າ
 • ບໍ່ມີອຸປະກອນການຂຸດຄົ້ນ bitcoins ເພື່ອຂາຍໃນເວລາທີ່ການຂຸດຄົ້ນ bitcoins ບໍ່ສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ
 • ບໍ່ມີບັນຫາໃນການລະບາຍອາກາດກັບອຸປະກອນທີ່ຮ້ອນ
 • ບໍ່ມີການສັ່ງຈອງກ່ອນຂອງອຸປະກອນຮາດແວລ໌ການຂຸດຄົ້ນ bitcoins ທີ່ການນຳສົ່ງອາດບໍ່ຕົງຕາມເວລາໂດຍຜູ້ສະໜອງຮາດແວລ໌ການຂຸດຄົ້ນ bitcoins

ຂໍ້ເສຍຂອງການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວ ແມ່ນຫຍັງ?

bitcoin cloud mining scams

 • ການສໍ້ໂກງ
 • ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຫຼື ຢ່າງອື່ນທີ່ບໍ່ໂປ່ງໄສຂອງປະຕິບັດການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວ
 • ບໍ່ມ່ວນຊື່ນ! ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງລະບົບ Bitcoins ຂອງທ່ານເອງ.
 • ກຳໄລຕ່ຳ - ການບໍລິການການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວ ຫຼື ບໍລິສັດການຂຸດຄົ້ນຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
 • ສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ອາດສາມາດຢຸດປະຕິບັດການການຂຸດຄົ້ນຫຼື ຈ່າຍເງິນໃນສັນຍາຖ້າຫາກວ່າລາຄາຂອງ Bitcoins ຕ່ຳເກີນໄປ
 • ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດຂອງຮາດແວລ໌ການຂຸດຄົ້ນ Bitcoins
 • ບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງຊັອບແວລ໌ຂອງການຂຸດຄົ້ນ Bitcoins

ການບໍລິການການສ້າງ Bitcoin ຄຣາວ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ການທີ່ມີລາຍຊື່ໃນພາກສ່ວນນີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ມີພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ເພື່ອເປັນການປຽບທຽບການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວ ເທົ່ານັ້ນ. ມີການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວ ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເປັນການຫຼອກລວງ.

ທົບທວນຄືນ Hashflare: Hashflareມີຂໍ້ສະເໜີສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ SHA-256 ແລະ ສາມາດມີກໍາໄລຫຼາຍກວ່າຂອງ ຫຼຽນ SHA-256 ສາມາດຂຸດຄົ້ນໃນເວລາທີ່ການຈ່າຍອັດຕະໂນມັດຍັງຄົງຢູ່ໃນ BTC. ລູກຄ້າຈະຕ້ອງຊື້ຢ່າງໜ້ອຍ 10 GH/s.

ທົບທວນຄືນ Genesis Mining: Genesis Mining ແມ່ນ Bitcoins ທີ່ໃຫຍ່ມີ່ສຸດ ແລະ ເປັນຜຸ້ສະໜອງການຂຸດຄົ້ນ scryptຄຣາວ. Genesis Mining ສະເໜີ ສາມແຜນການການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວ ທີ່ມີລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Zcashກໍ່ມີໃຫ້.

ທົບທວນຄືນ Hashing 24: Hashing 24 ເຄີຍມີສ່ວນຮ່ວມກັບການຂຸດຄົ້ນ Bitcoins ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2012. ພວກເຂົາມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນປະເທດ ໄອແລນ ແລະ ຈໍເຈຍ. ພວກເຂົາໃຊ້ຊິບASIC ທີ່ທັນສະໄໝຈາກ BitFuryທີ່ສົ່ງປະຕິບັດການສູງສຸດ ແລະ ປະສິດຕິພາບທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ທົບທວນຄືນ Minex: Minex ແມ່ນນະວັດຕະກຳການປະດິດສ້າງໃໝ່ຂອງໂຄງການ blockchain ທີ່ໄດ້ສະເໜີໄວ້ໃນຮູບແບບເກມການຈຳລອງເສດຖະກິດ. ຜູ້ນຳໃຊ້ໄດ້ຊື້ Cloudpackທີ່ສາມາດເອົາໄປນຳໃຊ້ໃນການສ້າງດັດສະນີຈາກຊຸດການຂຸດຄົ້ນສວນ ຄຣາວທີ່ເລືອກໄວ້ແລ້ວກ່ອນໜ້າ, ຫວຍ, ກາຊີໂນ, ຕະຫຼາດໃນໂລກຄວາມຈິງ ແລະ ອີກຫຼາຍຢ່າງ.

ທົບທວນຄືນ Minergate: ມີຂໍ້ສະເໜີທັງເປັນບ່ອນເກັບກຳ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ການບໍລິການການຂຸດຄົ້ນ ຄຣາວສຳລັບ Bitcoin.

ທົບທວນຄືນ Hashnest: Hashnestໄດ້ດຳເນີນການໂດຍ Bitmain, ຜູ້ສ້າງ Antminerສາຍດຽວກັນກັບຕົວຂຸດຄົ້ນຂອງ Bitcoin. ໃນປະຈຸບັນ Hashnest ມີຫຼາຍກວ່າ 600 AntminerS7s ສຳລັບໃຫ້ເຊົ່າ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ການມີໃຫ້ເທິງເວັບໄຊ້ລ໌Hasnest. ໃນເວລາຂອງການຂຽນ AntminerS7s ອັດຕາການສ່າງທີ່ສາມາດເຊົ່າໄດ້ແມ່ນ $1,200.

ທົບທວນຄືນການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວ: ໃນປະຈຸບັນ ສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວ ທັງໝົດແມ່ນຖືກຂາຍໝົດແລ້ວ.

ທົບທວນຄືນ NiceHash: NiceHashແມ່ນມີເອກະລັກໃນນັ້ນມັນໄດ້ໃຊ້ປື້ມສັ່ງການເພື່ອຈັບຄູ່ສັນຍາການຂຸດຄົ້ນຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ. ກວດສອບໃນເວັບໄຊ້ລ໌ສຳລັບລາຄາຫຼ້າສຸດ.

ທົບທວນຄືນ Eobot: ເລີ່ມຕົ້ນການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ $10. Eobotອ້າງວ່າລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ເກີນໄດ້ຮອດ 14 ເດືອນ.

ທົບທວນຄືນ MineOnCloud: ໃນປະຈຸບັນMineOnCloudມີເຄື່ອງມືການຂຸດຄົ້ນປະມານ 35 TH/s ສຳລັບໃຫ້ເຊົ່າໃນ ຄຣາວ. ຕົວຂຸດຄົ້ນບາງອັນມີໃຫ້ສຳລັບເຊົ່າລວມທັງ AntMiner S4s ແລະ S5s.

ສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການ ປຽບທຽບ

ສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວ ຕາມປົກະຕິຈະຂາຍສໍາລັບ bitcoins ເທິງພື້ນຖານຕໍ່ການສ້າງສຳລັບຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ແລະ ມີຫຼາຍປັດໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນກຳໄລຂອງສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວກັບປັດໃຈຫຼັກກໍ່ແມ່ນລາຄາຂອງ Bitcoin.

ຕົວຢ່າງ: ການຈ່າຍຕໍ່ GHash/s ຈະແມ່ນ 0.0012 BTC / GHs ສຳລັບສັນຍາ 24 ເດືອນ.

ສັນຍາແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຈາກຊົວໂມງຫາປີ. ປັດໃຈຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍບໍ່ຮູ້ຈັກແມ່ນຄວາມຫຍຸ້ງຢາກຂອງເຄື່ອຂ່າຍ Bitcoin ແລະ ມັນໄດ້ກຳນົດກຳໄລຂອງສັນຍາການສ້າງການຂຸດຄົ້ນ bitcoin ຄຣາວຢ່າງຮຸນແຮງ.

ຄວາມຫຍຸ້ງຢາກຂອງເຄື່ອຂ່າຍ Bitcoin ແມ່ນໄດ້ວັດແທກໂດຍຄວາມຢາກໃນການຊອກຫາການສ້າງທີ່ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ໃຫ້ມາ.

ເຄື່ອຂ່າຍ Bitcoin ມີການປິດກັ້ນຄວາມຫຍູ້ງຢາກທົ່ວໂລກ. ການປິດກັ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຕ້ອງມີການສ້າງທີ່ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍ. ບ່ອນເກັບກຳການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຍັງມີບ່ອນເກັບກຳສະເພາະທີ່ແບ່ງປັນການຕັ້ງຄ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ຕ່ຳກວ່າຂໍ້ຈຳກັດຂອງການແບ່ງປັນ.

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງເຄື່ອຂ່າຍ Bitcoin ໄດ້ປ່ຽນແປງປະມານທຸກໆສອງອາທິດ ຫຼື 2,016 ກ້ອນ.

ມີຫຼາຍປະເພດຂອງທາງເລືອກການຂຸດຄົ້ນ ຄຣາວ ສໍາລັບຮູບແບບອື່ນຂອງເທັກໂນໂລຍີ blockchain.

ການບໍລິການການຂູດຄົ້ນLitecoinຄຣາວທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການປຽບທຽບ

ມີທາງເລືອກຈຳກັດສຳລັບສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Litecoinຄຣາວ. ຖ້າບໍ່ມີລາຍການໃດກົງກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນຂ້າງລຸ່ມນີ້, ທ່ານສາມາດຊື້ສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວ(ລາຍການຂ້າງເທິງ) ແລະ ງ່າຍໆພຽງແຕ່ໂອນ bitcoins ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບໄປຫາ litecoin.

ທົບທວນຄືນ Hashflare: Hashflareມີຂໍ້ສະເໜີສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ scryptໃນການຊື້ຕໍ່າສຸດຂອງ 1 MH/s.

ທົບທວນຄືນ Genesis: ການຂຸດຄົ້ນ Genesis ມີຂໍ້ສະເໜີສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Litecoinຄຣາວ.

ທົບທວນຄືນ Minex: Minex ແມ່ນນະວັດຕະກຳການປະດິດສ້າງໃໝ່ຂອງໂຄງການ blockchain ທີ່ໄດ້ສະເໜີໄວ້ໃນຮູບແບບເກມການຈຳລອງເສດຖະກິດ. ຜູ້ນຳໃຊ້ໄດ້ຊື້ Cloudpackທີ່ສາມາດເອົາໄປນຳໃຊ້ໃນການສ້າງດັດສະນີຈາກຊຸດການຂຸດຄົ້ນສວນ ຄຣາວທີ່ເລືອກໄວ້ແລ້ວກ່ອນໜ້າ, ຫວຍ, ກາຊີໂນ, ຕະຫຼາດໃນໂລກຄວາມຈິງ ແລະ ອີກຫຼາຍຢ່າງ.

ທົບທວນຄືນ Minergate: ມີຂໍ້ສະເໜີທັງເປັນບ່ອນເກັບກຳ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ການບໍລິການການຂຸດຄົ້ນ ຄຣາວສຳລັບ Litecoin.

ທົບທວນຄືນ Eobot: Eobotມີຂໍ້ສະເໜີສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Litecoinຄຣາວ ກັບການຈ່າຍປະຈໍາເດືອນຈໍານວນ 0.0071 LTC.

ການບໍລິການການຂຸດຄົ້ນ Dash ຄຣາວທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການປຽບທຽບ

ມີທາງເລືອກຈຳກັດສຳລັບສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Dash ຄຣາວ. ຖ້າບໍ່ມີລາຍການໃດກົງກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນຂ້າງລຸ່ມນີ້, ທ່ານສາມາດຊື້ສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວ(ລາຍການຂ້າງເທິງ) ແລະ ງ່າຍໆພຽງແຕ່ໂອນ bitcoins ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບໄປຫາ Dash.

ທົບທວນຄືນ Genesis: ການຂຸດຄົ້ນ Genesis ເປັນຜູ້ສະໜອງການຂຸດຄົ້ນ X11 ຄຣາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ການຂຸດຄົ້ນ Genesis ມີຂໍ້ສະເໜີ ສາມແຜນການການຂຸດຄົ້ນ Dash X11 ຄຣາວທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງ.

ການບໍລິການການຂຸດຄົ້ນ Etherຄຣາວທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການປຽບທຽບ

ມີທາງເລືອກຈຳກັດສຳລັບສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Ether ຄຣາວ. ຖ້າບໍ່ມີລາຍການໃດກົງກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນຂ້າງລຸ່ມນີ້, ທ່ານສາມາດຊື້ສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວ(ລາຍການຂ້າງເທິງ) ແລະ ງ່າຍໆພຽງແຕ່ໂອນ bitcoins ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບໄປຫາ Ether.

ທົບທວນຄືນ Hashflare: Hashflareເປັນຜູ້ສະໜອງການຂຸດຄົ້ນ Ether ຄຣາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດກັບລາຄາທີ່ບໍ່ແພງຂອງສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Ethereum ຄຣາວ.

ທົບທວນຄືນ Genesis: ການຂຸດຄົ້ນ Genesis ເປັນຜູ້ສະໜອງການຂຸດຄົ້ນ Ether ຄຣາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.ສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Ethereum ຄຣາວມີລາຄາບໍ່ແພງ.

ທົບທວນຄືນ Minex: Minex ແມ່ນນະວັດຕະກຳການປະດິດສ້າງໃໝ່ຂອງໂຄງການ blockchain ທີ່ໄດ້ສະເໜີໄວ້ໃນຮູບແບບເກມການຈຳລອງເສດຖະກິດ. ຜູ້ນຳໃຊ້ໄດ້ຊື້ Cloudpackທີ່ສາມາດເອົາໄປນຳໃຊ້ໃນການສ້າງດັດສະນີຈາກຊຸດການຂຸດຄົ້ນສວນ ຄຣາວທີ່ເລືອກໄວ້ແລ້ວກ່ອນໜ້າ, ຫວຍ, ກາຊີໂນ, ຕະຫຼາດໃນໂລກຄວາມຈິງ ແລະ ອີກຫຼາຍຢ່າງ.

ທົບທວນຄືນ Eobot: Eobotມີຂໍ້ສະເໜີສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Ethereum ຄຣາວ ກັບການຈ່າຍປະຈໍາເດືອນຈໍານວນ 0.0060 LTC.

ການແນະນຳການຂຸດຄົ້ນ Ethereum ຄຣາວນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນວິທີການການຂຸດຄົ້ນ Ethereum ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອຂ່າຍແມ່ຂອງ Amazon ຄຣາວ.

ການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວຫລອກລວງ

ການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວທີ່ຫລອກລວງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຄືກັບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວຊື່ໂຄງການ ponziກັບມູນຄ່າ $500,000 ທີ່ບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນໄດ້. ຜຸ້ຊື້ທີ່ມີສັກກະຍາພາບຄວນໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຢ່າງໜັກ ແລະ ລະມັດລະວັງກ່ອນການຊື້ສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ bitcoin ໃດໜຶ່ງ. ການບໍລິການທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ມີຄື:

ທົບທວນຄືນ Scrypt.cc: Scrypt.cc ອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້ KHS ໃນເວລາພຽງວິນາທີ, ເລີ່ມຕົ້ນຂຸດຄົ້ນໄດ້ທັນທີ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະຊື້ຂາຍ KHS ຂອງທ່ານໃນເວລາຈິງກັບລາຄາທີ່ອີງຕາມການສະຫນອງແລະຄວາມຕ້ອງການ!KHashesທັງໝົດໄດ້ຈັດເກັບຢ່າງປອດໄພ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາໃນສູນຂໍ້ມູນທີ່ປອດໄພ 2 ແຫ່ງ.

ທົບທວນຄືນການຂຸດຄົ້ນ PB: ໄດ້ອ້າງວ່າການດຳເນີນການການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຂອງ ASIC ຮາດແວລ໌. ໃນຂະນະທີ່ລູກຄ້າຊື້ສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ bitcoin ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າກໍ່ເລີ່ມການໄດ້ຮັບ Bitcoins ທັນທີ. ທີ່ການຂຸດຄົ້ນ Piggyback, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວມເອົາລາຄາໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າການຈັດເກັບທັງໝົດຂອງການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin. ສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ແມ່ນ 100% ປອດໄພເພາະວ່າພວກເຂົາຢາກໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມສໍາເລັດ.

ທົບທວນຄືນການບໍລິການ Bitcoin ຄຣາວ (BCS): ປາກົດວ່າໄດ້ມີການສໍ້ໂກງຫລອກລວງponziກັບມູນຄ່າ $500,000.

ທົບທວນຄືນ Zeushash: ປາກົດວ່າໄດ້ມີການຢຸດຊົ່ວຄາວການຈ່າຍອອກ.

ທົບທວນຄືນ Bitminer.io: ອີງຕາມລາຍງານຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ເຂົາເຈົ້າປາກົດວ່າໄດ້ມີການຢຸດຊົ່ວຄາວການຈ່າຍອອກ.

ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນສະກຸນເງິນ Cryptocurrency ຄຣາວ

ທົບທວນຄືນ Hashflare: ເປັນຜູ້ຂຸດຄົ້ນ ຄຣາວຊາວເອສໂຕນ້ຽນ ກັບທາງເລືອກ SHA-256, ScryptແລະScrypt-N ແລະ ປະຈຸບັນກໍ່ປາກົດວ່າເປັນການຄຸ້ມລາຄາທີ່ສຸດ.

ທົບທວນຄືນ Genesis: ການຂຸດຄົ້ນ Genesis ເປັນຜູ້ສະໜອງການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ແລະ scryptຄຣາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.

ທົບທວນຄືນ Hashing 24: Hashing 24 ເຄີຍມີສ່ວນຮ່ວມກັບການຂຸດຄົ້ນ Bitcoins ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2012. ພວກເຂົາມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນປະເທດ ໄອແລນ ແລະ ຈໍເຈຍ. ພວກເຂົາໃຊ້ຊິບ ASIC ທີ່ທັນສະໄໝຈາກ BitFuryທີ່ສົ່ງປະຕິບັດການສູງສຸດ ແລະ ປະສິດຕິພາບທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ທົບທວນຄືນ Minex: Minex ແມ່ນນະວັດຕະກຳການປະດິດສ້າງໃໝ່ຂອງໂຄງການ blockchain ທີ່ໄດ້ສະເໜີໄວ້ໃນຮູບແບບເກມການຈຳລອງເສດຖະກິດ. ຜູ້ນຳໃຊ້ໄດ້ຊື້ Cloudpackທີ່ສາມາດເອົາໄປນຳໃຊ້ໃນການສ້າງດັດສະນີຈາກຊຸດການຂຸດຄົ້ນສວນ ຄຣາວທີ່ເລືອກໄວ້ແລ້ວກ່ອນໜ້າ, ຫວຍ, ກາຊີໂນ, ຕະຫຼາດໃນໂລກຄວາມຈິງ ແລະ ອີກຫຼາຍຢ່າງ.

ທົບທວນຄືນ Minergate: Minergateແມ່ນບ່ອນເກັບກຳການຂຸດຄົ້ນໂດຍກຸ່ມຄົນຂອງcryptocoinທີ່ກະຕືລືລົ້ນ.ມັນເປັນບ່ອນເກັບກຳບ່ອນທຳອິດທີ່ສະໜອງການບໍລິການສຳລັບການຂຸດຄົ້ນ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂຸດຄົ້ນເທິງບ່ອນເກັບກຳຂອງເຮົາທ່ານສາມາດຂຸດເອົາຫຼຽນຕ່າງໆພ້ອມໆກັບໂດຍທີ່ບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການສ້າງສໍາລັບຫຼຽນຫຼັກ.

ທົບທວນຄືນ Hashnest: Hashnestໄດ້ດຳເນີນການໂດຍ Bitmain, ຜູ້ສ້າງ Antminerສາຍດຽວກັນກັບຕົວຂຸດຄົ້ນ. ໃນປະຈຸບັນ Hashnest ມີຫຼາຍກວ່າ 600 AntminerS7s ສຳລັບໃຫ້ເຊົ່າ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ການມີໃຫ້ເທິງເວັບໄຊ້ລ໌Hasnest.

ທົບທວນຄືນການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຄຣາວ: ຕາມທີ່ຄາດຄະເນໄດ້ມີການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຕັ້ງແຕ່ກາງປີ 2013. ຜູ້ຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ທັງໝົດແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນ ສູນຂໍ້ມູນ state-of-the-art ໃນປະເທດ ອົດສະຕາລີ ແລະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າເຖິງໂດຍກົງຫາອຸປະກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ມີການສະໜັບສະໜູນ 24/7.

ທົບທວນຄືນNiceHash: NiceHashມີຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ທ່ານເພື່ອຂາຍ ແລະ ຊື້ພະລັງງານການສ້າງ. ການຂາຍພະລັງງານການສ້າງງ່າຍດາຍພຽງແຕ່ເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຂຸດຄົ້ນຂອງທ່ານໄປຫາຊັ້ນບ່ອນເກັບກຳການຂຸດຄົ້ນຂອງເຮົາ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊື້ສາມາດຊື້ພະລັງງານການສ້າງຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ບົນພື້ນຖານການຈ່າຍຕາມທີ່ທ່ານໃຊ້. ການຮ້ອງຂໍເພື່ອນຳເອົານະວັດຕະກຳ ການໃຊ້ທີ່ງ່າຍ ແລະ ການບໍລິການການຂຸດຄົ້ນ ຄຣາວທີ່ປາສະຈາກຄວາມສ່ຽງ. ທ່ານສາມາດຂຸດຄົ້ນຫຼຽນທີ່ໂດ່ງດັງເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ອີງຕາມ SHA-256 (Bitcoin, ອື່ນໆ), Scrypt (Litecoin, Dogecoin, ອື່ນໆ), Scrypt-N (Vertcoin, ອື່ນໆ) ແລະ X11 (DarkCoin, ອື່ນໆ).

ທົບທວນຄືນ Eobot: ອ້າງວ່າເປັນວິທີການແກ້ການຂຸດຄົ້ນທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ, ຖືກທີ່ສຸດ, ແລະ ດີທີ່ສຸດ. ເລີ່ມຕົ້ນພຽງໜ້ອຍດຽວພຽງແຕ່ $10 ໂດຍໃຊ້ PayPal ແລະ ສະກຸນເງິນ cryptocurrency ລວມທັງ Bitcoin, Litecoin, Peercoin, Namecoin, Feathercoin, Dogecoin, NautilusCoin, ແລະ Vertcoin.

ທົບທວນຄືນMineOnຄຣາວ: MineOnຄຣາວປາກົດວ່າມີຮາດແວລ໌ລ້າສະໄຫມ. ມັນໄດ້ເປີດໂຕໃນເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2013. ພວກເຂົາມີຂໍ້ສະເໜີສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ສຳລັບ SHA256 ໂດຍນຳໃຊ້ຊິບ ASIC 28nm ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍ. ພວກເຂົາມີສອງສັນຍາທາງເລືອກກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin – ສັນຍາຕໍ່ມື້ ແລະ ປະຈຳປີ. ລູກຄ້າສາມາດເລືອກບ່ອນເກັບກຳການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະເດືອນໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກັບສັນຍາເປັນປີ.

ທົບທວນຄືນ Scrypt.cc: Scrypt.cc ອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້ KHS ໃນເວລາພຽງວິນາທີ, ເລີ່ມຕົ້ນຂຸດຄົ້ນໄດ້ທັນທີ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະຊື້ຂາຍ KHS ຂອງທ່ານໃນເວລາຈິງກັບລາຄາທີ່ອີງຕາມການສະຫນອງແລະຄວາມຕ້ອງການ!KHashesທັງໝົດໄດ້ຈັດເກັບຢ່າງປອດໄພ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາໃນສູນຂໍ້ມູນທີ່ປອດໄພ 2 ແຫ່ງ.

ທົບທວນຄືນການຂຸດຄົ້ນ PB: ໄດ້ອ້າງວ່າການດຳເນີນການການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຂອງ ASIC ຮາດແວລ໌. ໃນຂະນະທີ່ລູກຄ້າຊື້ສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ bitcoin ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າກໍ່ເລີ່ມການໄດ້ຮັບ Bitcoins ທັນທີ. ທີ່ການຂຸດຄົ້ນ Piggyback, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວມເອົາລາຄາໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າການຈັດເກັບທັງໝົດຂອງການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin. ສັນຍາການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ແມ່ນ 100% ປອດໄພເພາະວ່າພວກເຂົາຢາກໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມສໍາເລັດ.

ທົບທວນຄືນການບໍລິການ Bitcoin ຄຣາວ (BCS): ປາກົດວ່າໄດ້ມີການສໍ້ໂກງຫລອກລວງponziກັບມູນຄ່າ $500,000.

ທົບທວນຄືນ Zeushash: ປາກົດວ່າໄດ້ມີການຢຸດຊົ່ວຄາວການຈ່າຍອອກ.

ທົບທວນຄືນ Bitminer.io: ອີງຕາມລາຍງານຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ເຂົາເຈົ້າປາກົດວ່າໄດ້ມີການຢຸດຊົ່ວຄາວການຈ່າຍອອກ.

Written by Bitcoin Mining on .